Jak jadano i pito w dawnej Polsce, jakie zasady obowiązywały przy stole, co działo się w czasie uczt, nie tylko świątecznych, w szlacheckich dworach. jak przyjmowano gości, jakie potrawy cieszyły się największym uznaniem i co do nich popijano. Jak spędzano wolny czas, szczególnie zimą, jakie szopki budowano i kto organizował jasełka. A to wszystko opisane soczystą, piękną, pełną zapomnianych już słów i zwrotów polszczyzną.

W Radiowej Bibliotece w okresie świątecznym od 21 do 31 grudnia o 11.45 słuchamy wybranych rozdziałów z Opisu obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza. Dowiemy się o potrawach staroświeckich i nowomodnych, o cukrach i trunkach, posłuchamy o jasełkach, kuligach i zapustach, aż wreszcie poznamy najsławniejszych pijaków.

Ten tekst spisał Jędrzej Kitowicz, polski historyk, pamiętnikarz, korespondent polityczny, ksiądz. Jego "Opis obyczajów za panowania Augusta III" publikowany był w całości i fragmentach w różnych antologiach i wypisach a autograf przechowywany jest w Bibliotece Czartoryskich.

"Ci, co po nas nastąpią za lat sto Polacy, pewnie się od nas dzisiaj żyjących tak będą różnili, jak się my różniemy od dawniejszych. Niechże potomność, dla której to piszę, przegląda się w dawniejszych i nowszych obyczajach, z dobrych niechaj wzór bierze, złych niechaj się wystrzega..."

(Opis obyczajów za panowania Augusta III, Do czytelnika)

W Radiu Kraków słuchamy wybranych rozdziałów w wybornej interpretacji Juliusza Chrząstowskiego.

 (Barbara Gawryluk/ew)

Posłuchaj 1. fragmentu

Posłuchaj 2. fragmentu

Posłuchaj 3. fragmentu

Posłuchaj 4. fragmentu

Posłuchaj 5. fragmentu

Posłuchaj 6. fragmentu

Posłuchaj 7. fragmentu

Posłuchaj 8. fragmentu

Żródło: Radio Kraków

 

Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473

DRUK PRZELEWU